1. Преамбула
1.1. Ці Умови регулюють взаємовідносини інтернет-магазину і Покупця. 
1.2. Інтернет-магазин зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з їх попередньою публікацією на сайті. 
1.3. Адреса діючої редакції Договору в мережі Інтернет: postart.city
1.4. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами.

 


2. Статус інтернет-магазину «postart.city»
2.1. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.
2.2. Угоди інтернет-магазину, регулюються Договором купівлі-продажу (див. нижче) на умовах публічної оферти, розміщеним за адресою postart.city. Провівши акцепт оферти (тобто оплату оформленого в інтернет-магазині замовлення), Покупець отримує у власність товар на умовах Договору купівлі-продажу.
2.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. 


3. Статус Покупця. 
3.1. Покупцем є громадянин (ка), що оформив (оформила) замовлення в інтернет-магазині на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) з дотриманням Правил здійснення покупок, розміщених на сайті.
3.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення.
3.3. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між інтернет-магазином і Покупцем.
3.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду і вибору товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.


4. Доступ до інформації про Покупця. 
4.1. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною.
4.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення тощо) і у випадках, зазначених у цьому Договорі-оферти.


5. Порядок укладення Договору купівлі-продажу. 
5.1. При оформленні замовлення в інтернет-магазині, Покупець зобов'язаний надати про себе правдиву інформацію.
5.2. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і здійсненням акцепту публічної оферти інтернет-магазину (тобто оплати Покупцем оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу).
5.3. Інтернет-магазин не редагує інформацію про Покупця.
5.4. Порядок оплати, строк доставки, термін виконання замовлення та інші вагомі умови зазначаються у Договорі купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).


6. Зобов'язання сторін по виконанню договору. 
6.1. Після акцепту (тобто після оплати Покупцем замовлення), інтернет-магазин і Покупець беруть на себе зобов'язання і отримують права, викладені в Договорі купівлі-продажу (див. нижче), Правилах, розміщених на ресурсі інтернет-магазину postart.city

 

Договір купівлі-продажу

Громадянин(ка), іменований(а) надалі «Покупець», з однієї сторони, та Інтернет-магазин «postart.city», іменований надалі «Продавець», з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

 


1. Загальні положення. 
1.1. Цей договір є публічною офертою і містить всі вагомі умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через інтернет-магазин). 
1.2. У разі прийняття умов Цього договору (тобто публічної оферти інтернет-магазину), громадянин(ка), який здійснює акцепт оферти, стає Покупцем. Акцептом є факт натискання Споживачем кнопки на сайті «Оформити замовлення». 
1.3. У всіх відносинах сторін, які не врегульовані цим договором, сторони будуть керуватися Правилами здійснення покупок в інтернет-магазині postart.city і положеннями чинного законодавства.


2. Терміни та визначення. 
2.1. «Товар» - продукція, пропонована до продажу в інтернет-магазині за адресою postart.city
2.2. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, призначений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару та/або поданим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційний спосіб продажу товару.


3. Предмет договору. 
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах Цього договору. 
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині у тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем Товарів в інтернет-магазині;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
г) виконання та передача замовлення Покупцю у власність на умовах Цього договору.


4. Порядок оформлення замовлення. 
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині або за допомогою консультанта за контактним номером телефону, вказаним на сайті.


5. Вартість і порядок оплати замовлення. 
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару в інтернет-магазині і вартості доставки. 
5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині.
6. Доставка замовлення. 
6.1. Загальний строк доставки товару зі складу складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки. Термін обробки замовлення становить до двох робочих днів. Термін доставки визначається згідно з тарифами транспортної компанії, кур'єрської служби, Укрпошти. 
6.2. Доставка замовлень здійснюється на ім’я Покупця в Україні, в офіс транспортної компанії чи пункт видачі замовлень, відділення поштової або кур'єрської служби.


7. Повернення товару. 
7.1. Обмін і повернення продовольчих товарів належної якості
Продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню, оскільки дана операція не передбачена нормами чинного законодавства.
7.2. Обмін і повернення продовольчих товарів неналежної якості
Статтею 708 ЦК України встановлено, що у разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару товаром належної якості або розмірного зменшення ціни товару. Замість пред'явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар суми.
Покупець може відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках:
Пошкодження фабричної упаковки
Розбіжність у вазі і кількості товару
Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його передачі в зв'язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем.
У разі відмови від замовлення без видимих причин оплачується тільки доставка вантажу.


8. Відповідальність сторін. 
8.1. У разі форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання цього договору. 
8.2. Продавець не несе відповідальності в разі неправильного вибору Покупцем характеристик або модифікації товару, що є предметом договору купівлі-продажу. 
8.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення протиріч, які виникають, шляхом переговорів.


9. Термін дії цього договору. 
9.1. Даний договір набирає чинності з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чеку або іншого документа, що підтверджує оплату товару, або з моменту отримання продавцем повідомлення про намір покупця придбати товар і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

Правила здійснення покупок в інтернет-магазині «postart.city».

 


1. Роздрібний та оптовий продаж товарів, пропозиція про продаж яких розміщено на сайті інтернет-магазину postart.city (далі - інтернет-магазин) здійснюється на зазначених нижче умовах.
2. Справжні правила здійснення покупок в інтернет-магазині postart.city (далі - Правила), складені відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про Захист прав споживачів»; Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI; до Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Мінекономіки від 19.04.2007 р. № 103; до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Мінекономіки від 11.07.2003 р. № 185; до Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833. У разі розбіжностей між чинним законодавством України і діючими Правилами застосуванню підлягають положення законодавства України.
3. Правила поширюються на всіх Покупців, які здійснили замовлення в інтернет-магазині (далі-Покупці) і обов'язкові для них.
4. Строк дії пропозиції про продаж товарів відповідає періоду до внесення відповідних змін.
5. Надаючи свої дані в момент оформлення замовлення, покупець дає згоду на обробку персональних даних. Продавець зобов'язується забезпечити конфіденційність даних, представлених Покупцями і не зловживати ними. При цьому Покупець згоден отримувати від Продавця періодичні електронні листи з інформацією, акціями, спецпропозиціями.
6. Доставка товару (товарів) здійснюється способами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і Повернення». Вартість доставки товару (товарів) визначається згідно з тарифами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і Повернення».
7. Оплата товару (товарів) може здійснюватися Покупцем способами, зазначеними в розділі сайту «Інформація про оплату», в т. ч. банківськими картами або готівковим розрахунком. Стосовно доставки товарів певним способом або товарів певного виду може бути передбачено обмеження вибору способів оплати.
8. Натиснувши кнопку «Оформити замовлення» в інтернет-магазині Покупець підтверджує, що Покупець ознайомився з цими Правилами продажу, а також з усіма іншими документами, розміщеними в інтернет-магазині Продавця, і повністю з ними згоден.
9. У разі незгоди Покупця з будь-яким з положень Правил продажу, а також з іншими документами, розміщених в інтернет-магазині, Покупець зобов'язується не підтверджувати свою згоду з цими Правилами на сторінці оформлення замовлення, так і на будь-якій іншій сторінці інтернет-магазину, і не робити замовлення.
10. Продавець зобов'язується не пізніше закінчення робочого дня, протягом якого здійснено замовлення (або першого робочого дня після здійснення замовлення, якщо він вчинений у святковий або вихідний день) приступити до формування замовлення. Покупець має право вносити зміни до розміщеного замовлення, при цьому він несе на собі всі ризики, пов'язані із затримкою виконання замовлення через зміни найменування та (або) кількості замовленого товару.
11. Якщо інше не передбачено Угодою сторін, обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент:
- вручення товару Покупцеві або зазначеній ним особі, якщо Угодою передбачено обов'язок Продавця з доставки товару;
- надання товару в розпорядження Покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, коли до терміну, передбаченого Угодою, товар готовий до передачі в належному місці і Покупець згідно з умовами замовлення дізнався про готовність товару до передачі.
12. У випадках, коли з Договору купівлі-продажу не випливає обов'язок Продавця по доставці товару або передачі товару в місці його знаходження Покупцеві, обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві, якщо Угодою не передбачено інше.
13. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на Покупця з моменту виконання Продавцем обов'язку з передачі товару покупцеві.
14. Покупець несе відповідальність за достовірність викладених Продавцю відомостей про себе, свою адресу та інших відомостей, необхідних для виконання сторонами зобов'язань з продажу товару і його оплати. У разі невиконання Продавцем зобов'язань, пов'язаних з виконанням замовлення, через повідомлення Покупцем неправдивих відомостей про себе, Продавець не несе відповідальності за таке невиконання замовлення.
15. Повторна доставка товару у разі подання Покупцем недостовірних відомостей проводиться тільки за погодженням сторін з віднесенням витрат на Покупця.
16. Якщо після оформлення замовлення змінилися дані Покупця, що мають значення для належного виконання Продавцем своїх зобов'язань, Покупець зобов'язаний негайно повідомити про це Продавця.
17. Якщо після оформлення замовлення Покупець помітив помилку в зазначеній адресі доставки чи інших відомостях, він зобов'язаний негайно повідомити про це Продавця.
18. При отриманні товару від кур'єра, транспортної компанії або Пошти України Покупець зобов'язаний перевірити його цілісність та комплектність.
19. Приймання товару за кількістю, найменуванням та якістю Покупець здійснює в момент отримання товару. У разі якщо Покупець виявив, що отриманий ним товар не відповідає замовленому або має явний дефект, він зобов'язаний віддати весь дефектний товар кур'єру для повернення його Продавцю.
20. Звертаємо увагу Покупців на правила повернення продовольчих товарів:
Обмін і повернення продовольчих товарів належної якості
Продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню, оскільки дана операція не передбачена нормами чинного законодавства.
Обмін і повернення продовольчих товарів неналежної якості
Статтею 708 ЦКУ встановлено, що у разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару товаром належної якості або розмірного зменшення ціни товару. Замість пред'явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і вимагати повернення сплаченої за товар суми.
Покупець може відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках:
Пошкодження фабричної упаковки
Розбіжність у вазі і кількості товару
Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його передачі в зв'язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем.
У разі відмови від замовлення без видимих причин оплачується тільки доставка вантажу.
21. Продавець здійснює повернення коштів за товар неналежної якості або його обмін у відповідності з положеннями  Закону України «Про захист прав споживачів».
22. Товаром, який не відповідає замовленому вважається товар, що має іншу назву, код і т. п., і відрізняється від того, що зазначено в інтернет-магазині. При цьому товар не вважається таким, що не відповідає замовленому, якщо в ньому присутні або відсутні якісь елементи, про які не було згадано в інтернет-магазині.
23. З моменту оформлення замовлення вважається, що Покупець ознайомлений і згоден з умовами надання послуг інтернет-магазином і Продавцем.