Договір публічної оферти

 

1. Преамбула
1.1. Ці Умови регулюють взаємовідносини інтернет-магазину і Покупця. 
1.2. Інтернет-магазин зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з їх попередньою публікацією на сайті. 
1.3. Адреса діючої редакції Договору в мережі Інтернет: postart.city
1.4. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами.

 


2. Статус інтернет-магазину «postart.city»
2.1. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.
2.2. Угоди інтернет-магазину, регулюються Договором купівлі-продажу (див. нижче) на умовах публічної оферти, розміщеним за адресою postart.city. Провівши акцепт оферти (тобто оплату оформленого в інтернет-магазині замовлення), Покупець отримує у власність товар на умовах Договору купівлі-продажу.
2.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. 


3. Статус Покупця. 
3.1. Покупцем є громадянин (ка), що оформив (оформила) замовлення в інтернет-магазині на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) з дотриманням Правил здійснення покупок, розміщених на сайті.
3.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення.
3.3. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між інтернет-магазином і Покупцем.
3.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду і вибору товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.


4. Доступ до інформації про Покупця. 
4.1. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною.
4.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення тощо) і у випадках, зазначених у цьому Договорі-оферти.


5. Порядок укладення Договору купівлі-продажу. 
5.1. При оформленні замовлення в інтернет-магазині, Покупець зобов'язаний надати про себе правдиву інформацію.
5.2. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і здійсненням акцепту публічної оферти інтернет-магазину (тобто оплати Покупцем оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу).
5.3. Інтернет-магазин не редагує інформацію про Покупця.
5.4. Порядок оплати, строк доставки, термін виконання замовлення та інші вагомі умови зазначаються у Договорі купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).


6. Зобов'язання сторін по виконанню договору. 
6.1. Після акцепту (тобто після оплати Покупцем замовлення), інтернет-магазин і Покупець беруть на себе зобов'язання і отримують права, викладені в Договорі купівлі-продажу (див. нижче), Правилах, розміщених на ресурсі інтернет-магазину postart.city

 

Договір купівлі-продажу

Громадянин(ка), іменований(а) надалі «Покупець», з однієї сторони, та Інтернет-магазин «postart.city», іменований надалі «Продавець», з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

 


1. Загальні положення. 
1.1. Цей договір є публічною офертою і містить всі вагомі умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через інтернет-магазин). 
1.2. У разі прийняття умов Цього договору (тобто публічної оферти інтернет-магазину), громадянин(ка), який здійснює акцепт оферти, стає Покупцем. Акцептом є факт натискання Споживачем кнопки на сайті «Оформити замовлення». 
1.3. У всіх відносинах сторін, які не врегульовані цим договором, сторони будуть керуватися Правилами здійснення покупок в інтернет-магазині postart.city і положеннями чинного законодавства.


2. Терміни та визначення. 
2.1. «Товар» - продукція, пропонована до продажу в інтернет-магазині за адресою postart.city
2.2. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, призначений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару та/або поданим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційний спосіб продажу товару.


3. Предмет договору. 
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах Цього договору. 
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині у тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем Товарів в інтернет-магазині;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
г) виконання та передача замовлення Покупцю у власність на умовах Цього договору.


4. Порядок оформлення замовлення. 
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині або за допомогою консультанта за контактним номером телефону, вказаним на сайті.


5. Вартість і порядок оплати замовлення. 
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару в інтернет-магазині і вартості доставки. 
5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині.
6. Доставка замовлення. 
6.1. Загальний строк доставки товару зі складу складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки. Термін обробки замовлення становить до двох робочих днів. Термін доставки визначається згідно з тарифами транспортної компанії, кур'єрської служби, Укрпошти. 
6.2. Доставка замовлень здійснюється на ім’я Покупця в Україні, в офіс транспортної компанії чи пункт видачі замовлень, відділення поштової або кур'єрської служби.


7. Повернення товару. 
7.1. Обмін і повернення продовольчих товарів належної якості
Продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню, оскільки дана операція не передбачена нормами чинного законодавства.
7.2. Обмін і повернення продовольчих товарів неналежної якості
Статтею 708 ЦК України встановлено, що у разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару товаром належної якості або розмірного зменшення ціни товару. Замість пред'явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар суми.
Покупець може відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках:
Пошкодження фабричної упаковки
Розбіжність у вазі і кількості товару
Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його передачі в зв'язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем.
У разі відмови від замовлення без видимих причин оплачується тільки доставка вантажу.


8. Відповідальність сторін. 
8.1. У разі форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання цього договору. 
8.2. Продавець не несе відповідальності в разі неправильного вибору Покупцем характеристик або модифікації товару, що є предметом договору купівлі-продажу. 
8.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення протиріч, які виникають, шляхом переговорів.


9. Термін дії цього договору. 
9.1. Даний договір набирає чинності з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чеку або іншого документа, що підтверджує оплату товару, або з моменту отримання продавцем повідомлення про намір покупця придбати товар і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

Правила здійснення покупок в інтернет-магазині «postart.city».

 


1. Роздрібний та оптовий продаж товарів, пропозиція про продаж яких розміщено на сайті інтернет-магазину postart.city (далі - інтернет-магазин) здійснюється на зазначених нижче умовах.
2. Справжні правила здійснення покупок в інтернет-магазині postart.city (далі - Правила), складені відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про Захист прав споживачів»; Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI; до Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Мінекономіки від 19.04.2007 р. № 103; до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Мінекономіки від 11.07.2003 р. № 185; до Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833. У разі розбіжностей між чинним законодавством України і діючими Правилами застосуванню підлягають положення законодавства України.
3. Правила поширюються на всіх Покупців, які здійснили замовлення в інтернет-магазині (далі-Покупці) і обов'язкові для них.
4. Строк дії пропозиції про продаж товарів відповідає періоду до внесення відповідних змін.
5. Надаючи свої дані в момент оформлення замовлення, покупець дає згоду на обробку персональних даних. Продавець зобов'язується забезпечити конфіденційність даних, представлених Покупцями і не зловживати ними. При цьому Покупець згоден отримувати від Продавця періодичні електронні листи з інформацією, акціями, спецпропозиціями.
6. Доставка товару (товарів) здійснюється способами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і Повернення». Вартість доставки товару (товарів) визначається згідно з тарифами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і Повернення».
7. Оплата товару (товарів) може здійснюватися Покупцем способами, зазначеними в розділі сайту «Інформація про оплату», в т. ч. банківськими картами або готівковим розрахунком. Стосовно доставки товарів певним способом або товарів певного виду може бути передбачено обмеження вибору способів оплати.
8. Натиснувши кнопку «Оформити замовлення» в інтернет-магазині Покупець підтверджує, що Покупець ознайомився з цими Правилами продажу, а також з усіма іншими документами, розміщеними в інтернет-магазині Продавця, і повністю з ними згоден.
9. У разі незгоди Покупця з будь-яким з положень Правил продажу, а також з іншими документами, розміщених в інтернет-магазині, Покупець зобов'язується не підтверджувати свою згоду з цими Правилами на сторінці оформлення замовлення, так і на будь-якій іншій сторінці інтернет-магазину, і не робити замовлення.
10. Продавець зобов'язується не пізніше закінчення робочого дня, протягом якого здійснено замовлення (або першого робочого дня після здійснення замовлення, якщо він вчинений у святковий або вихідний день) приступити до формування замовлення. Покупець має право вносити зміни до розміщеного замовлення, при цьому він несе на собі всі ризики, пов'язані із затримкою виконання замовлення через зміни найменування та (або) кількості замовленого товару.
11. Якщо інше не передбачено Угодою сторін, обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент:
- вручення товару Покупцеві або зазначеній ним особі, якщо Угодою передбачено обов'язок Продавця з доставки товару;
- надання товару в розпорядження Покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, коли до терміну, передбаченого Угодою, товар готовий до передачі в належному місці і Покупець згідно з умовами замовлення дізнався про готовність товару до передачі.
12. У випадках, коли з Договору купівлі-продажу не випливає обов'язок Продавця по доставці товару або передачі товару в місці його знаходження Покупцеві, обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві, якщо Угодою не передбачено інше.
13. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на Покупця з моменту виконання Продавцем обов'язку з передачі товару покупцеві.
14. Покупець несе відповідальність за достовірність викладених Продавцю відомостей про себе, свою адресу та інших відомостей, необхідних для виконання сторонами зобов'язань з продажу товару і його оплати. У разі невиконання Продавцем зобов'язань, пов'язаних з виконанням замовлення, через повідомлення Покупцем неправдивих відомостей про себе, Продавець не несе відповідальності за таке невиконання замовлення.
15. Повторна доставка товару у разі подання Покупцем недостовірних відомостей проводиться тільки за погодженням сторін з віднесенням витрат на Покупця.
16. Якщо після оформлення замовлення змінилися дані Покупця, що мають значення для належного виконання Продавцем своїх зобов'язань, Покупець зобов'язаний негайно повідомити про це Продавця.
17. Якщо після оформлення замовлення Покупець помітив помилку в зазначеній адресі доставки чи інших відомостях, він зобов'язаний негайно повідомити про це Продавця.
18. При отриманні товару від кур'єра, транспортної компанії або Пошти України Покупець зобов'язаний перевірити його цілісність та комплектність.
19. Приймання товару за кількістю, найменуванням та якістю Покупець здійснює в момент отримання товару. У разі якщо Покупець виявив, що отриманий ним товар не відповідає замовленому або має явний дефект, він зобов'язаний віддати весь дефектний товар кур'єру для повернення його Продавцю.
20. Звертаємо увагу Покупців на правила повернення продовольчих товарів:
Обмін і повернення продовольчих товарів належної якості
Продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню, оскільки дана операція не передбачена нормами чинного законодавства.
Обмін і повернення продовольчих товарів неналежної якості
Статтею 708 ЦКУ встановлено, що у разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару товаром належної якості або розмірного зменшення ціни товару. Замість пред'явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і вимагати повернення сплаченої за товар суми.
Покупець може відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках:
Пошкодження фабричної упаковки
Розбіжність у вазі і кількості товару
Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його передачі в зв'язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем.
У разі відмови від замовлення без видимих причин оплачується тільки доставка вантажу.
21. Продавець здійснює повернення коштів за товар неналежної якості або його обмін у відповідності з положеннями  Закону України «Про захист прав споживачів».
22. Товаром, який не відповідає замовленому вважається товар, що має іншу назву, код і т. п., і відрізняється від того, що зазначено в інтернет-магазині. При цьому товар не вважається таким, що не відповідає замовленому, якщо в ньому присутні або відсутні якісь елементи, про які не було згадано в інтернет-магазині.
23. З моменту оформлення замовлення вважається, що Покупець ознайомлений і згоден з умовами надання послуг інтернет-магазином і Продавцем.

 

Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець

 

Зміст

 1. Загальні поняття та сфера застосування
 2. Перелік баз персональних даних
 3. Мета обробки персональних даних
 4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних
 5. Місцезнаходження бази персональних даних
 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
 7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних
 8. Права суб’єкта персональних даних
 9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних
 10. Державна реєстрація бази персональних даних

 

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

 

2. Перелік баз персональних даних

2.1. Продавець є власником таких баз персональних даних:

 • база персональних даних контрагентів.

 

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у таких формах:

 • документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
 • електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;
 • відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.3. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
 • прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.

6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

 • знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
 • розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
 • забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
 • повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
 • забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

 • отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
 • вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
 • одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

10. Державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».